Jimny

Ценовник
Опрема
Мотори
Технички Податоци
Бои
Каталог
Видеа
Фотографии
Дизајн
Ентериер
На терен
Безбедност

Боите на Jimny

Повик на природата, во сите бои

 

Боите кај Jimny се прилагодени на неговиот настап на терен - да одговара со природата, но и успешно да ја крие прашината која теренот ја носи.